تبلیغات
مهندسی کنترل - کاربردهای نیروگاهی انرژی خورشیدی

مهندسی کنترل

جهت درج تبلیغات در پر بیننده ترین وبلاگ مهندسی کنترل با ما تماس بگیرید...

پنجشنبه 14 شهریور 1392

کاربردهای نیروگاهی انرژی خورشیدی

نویسنده: مرتضی قندی   

ادامه مطلب را ببیندتأسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می‌شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می‌شود این تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کننده‌های موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کننده‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
1- نیروگاههایی که گیرنده آنها آینه‌های سهموی ناودانی هستند

2- نیروگاه‌هاییکه گیرنده آنها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینه‌های بزرگی بهنام هلیوستات به آن منعکس می‌شود. (دریافت کننده مرکزی)

3 - نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) می‌باشد

4- دودکش‌های خورشیدی


قبلاز توضیح در خصوص نیروگاه خورشیدی بهتر است شرح مختصری از نحوه کارکرد نیروگاه‌های تولید الکتریسیته داده شود. بهتر است بدانیم در هر نیروگاهی اعم از نیروگاههای آبی، نیروگاههای بخاری و نیروگاههای گازی برای تولیدبرق از ژنراتورهای الکتریکی استفاده می‌شود که با چرخیدن این ژنراتورها برق تولید می‌شود. این ژنراتورهای الکتریکی انرژی دورانی خود را ازدستگاهی بنام توربین تأمین می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ژنراتورها انرژی جنبشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. تأمین کننده انرژی جنبشی ژنراتورها، توربین‌ها هستند توربینها انواع مختلف دارند در نیروگاههای بخاری توربینهایی وجود دارند که بخار با فشار و دمای بسیار بالا وارد آنها شده و موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌گردد. در نیروگاه‌های آبی که روی سدها نصب می‌شوند انرژی پتانسیل موجود در آب موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌شود.

بدین ترتیب می‌توان گفت در نیروگاههای آبی انرژی پتانسیل آب به انرژی جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود، درنیروگاههای حرارتی بر اثر سوختن سوختهای فسیلی مانند مازوت، آب موجود درسیستم بسته نیروگاه داخل دیگ بخار (بویلر) به بخار تبدیل می‌شود و بدین ترتیب انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود درنیروگاههای گازی توربینهایی وجود دارد که بطور مستقیم بر اثر سوختن گاز به حرکت درآمده و ژنراتور را می‌گرداند و انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود. و اما در نیروگاههای حرارتی خورشیدی وظیفه اصلی بخش‌های خورشیدی تولید بخار مورد نیاز برای تغذیه توربینها است یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که این نوع نیروگاهها شامل دو قسمت هستند:
سیستم خورشیدی که پرتوهای خورشید را جذب کرده و با استفاده از حرارت جذب شده تولید بخار می‌نماید.
سیستمی موسوم به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاههای حرارتی بخار تولید شده را توسط توربین و ژنراتور به الکتریسیته تبدیل می‌کند.1- نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی:

دراین نیروگاهها، از منعکس کننده‌هایی که به صورت سهموی خطی می‌باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده می‌شود و گیرنده به صورت لوله‌ای در خط کانونی منعکس کننده‌ها قرار دارد. در داخل این لوله روغن مخصوصی در جریان است که بر اثر حرارت پرتو های خورشید گرم و داغ می‌گردد.

روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار به مدارهای مرسوم درنیروگاههای حرارتی انتقال داده می‌شود تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد.

برای بهره‌گیری بیشتر و افزایش بازدهی لوله دریافت کننده سطح آن را با اکسید فلزی که ضریب بالایی دارد پوشش می‌دهند و همچنین در محیط اطراف آن لوله شیشه‌ای به صورت لفاف پوشیده می‌شود تا از تلفات گرمایی و افت تشعشعی جلوگیری گردد و نیز از لوله دریافت کننده محافظت بعمل آید.

ضمناً بین این دو لوله خلاء بوجود می‌آوردند برای آنکه پرتوهای تابشی خورشید در تمام طول روز به صورت مستقیم به لوله دریافت کننده برسد.

در این نیروگاهها یک سیستم ردیاب خورشید نیز وجود دارد که بوسیله آن آینه‌های شلجمی دائماً خورشید را دنبال می‌کنند و پرتوهای آن را روی لوله دریافت کننده متمرکز می‌نمایند.

تغییرات تابش خورشید در این نیروگاهها توسط منبع ذخیره و گرمکن سوخت فسیلی جبران می‌شوند. در چند کشور نظیر ایالات متحده آمریکا – اسپانیا – مصر – مکزیک –هند و مراکش از نیروگاه‌های سهموی خطی استفاده شده‌ است که این نیروگاه هایا در مرحله ساخت و یا در مرحله بهره‌برداری قرار دارند. در ایران نیزتحقیقات و مطالعاتی در زمینه این نیروگاهها انجام شده و پروژه یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت ۳۵۰ کیلووات توسط سازمان انرژیهای نو ایران در شیراز درحال انجام می‌باشد .

کلیه مراحل مطالعاتی، طراحی و ساخت این نیروگاه‌ به طور کامل توسط مختصصین و مهندسان ایرانی انجام می‌پذیرد.

بدیهی است که با افزایش ظرفیت فنی و علمی که در اثر اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی شیراز عاید محققین مجرب ایرانی می‌شود ایران در زمره محدود کشورهای سازنده نیروگاه‌های خورشید از نو ع متمرکز کننده‌های سهموی خطی قرار خواهند گرفت. 

 


2- نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی:

دراین نیروگاه‌ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه‌ای متشکل از تعداد زیادی آینهمنعکس کننده بنام هلیوستات بر روی یک دریافت کننده که در بالای برج نسبتاًبلندی استقرار یافته‌است متمرکز می‌گردد. در نتیجه روی محل تمرکز پرتوهاانرژی گرمایی زیادی بدست می‌آید که این انرژی بوسیله سیال عامل که داخلدریافت کننده در حرکت است، جذب می‌شود و بوسیله مبدل حرارتی به سیستم آب وبخار مرسوم در نیروگاه‌های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمایطراحی شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید می‌گردد.

این سیالعامل در مبدلهای حرارتی در کنار آب قرار گرفته و موجب تبدیل آن به بخار بافشار و حرارت بالا می‌گردد. در برخی از سیستم‌ها سیال عامل آب است ومستقیماً در داخل دریافت کننده به بخار تبدیل می‌شود.

برای استفادهدائمی از این نوع نیروگاه‌ در زمانی که تابش خورشید وجود ندارد مثلاًساعات ابری یا شبها از سیستم‌های ذخیره کننده حرارت و یا احیاناً ازتجهیزات پشتیبانی که ممکن است از سوخت فسیلی استفاده کنند جهت ایجاد بخاربرای تولید برق کمک گرفته می‌شود.

مطالعات و تحقیقات در زمینهفناوری و سیستمهای این نیروگاه‌ها ادامه دارد و آزمایشگاهها و مؤسساتمتعددی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت می‌کنند.

مطالعات ساختاولین نیروگاه خورشیدی ایران از نوع دریافت کننده مرکزی توسط سازمانانرژیهای نو ایران و با کمک شرکتهای مشاور و سازنده داخلی با ظرفیت یکمگاوات و سیال عامل آب و بخار در طالقان جریان دارد. کلیه مطالعات اولیه وپتانسیل سنجی و طراحی نیروگاه به انجام رسیده و یک نمونه هلیوستات نیزساخته شده‌است.

 


3- نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی:

یك نوع مدولی از گرآورنده ها تحت عنوان بشقاب سهموی یك سطح فضایی است كه از دوران یك سهمی بوجود می آید و كانون آن یك نقطه است. برای اینكه چنین سیستمی كاملا موثر باشد لازم است كه این گردآورنده تمام مدت بطرف خورشید نشانه گیری شود و در نتیجه به مكانیسم ردگیری دو محوری نیاز دارد. انرژی حرارتی را می توان با كمك یك سیال مناسب در ناحیه كانونی جمع‌ آوری كرد و این انرژی را یا به یك سیكل ترمو دینامیكی جدا از گردآورنده منتقل نمود و یا اینكه در یك موتور كوچك ( در حدود Kwe 25 كه در پشت نقطه كانونی سوار می شود،‌بكار برد. موتورهای استرلینگ نیز برای این كاربرد تحت توسعه بوده اند و موتورهای رانكین و برایتون هم برای این كاربرد ارزیابی شده اند. نمونه های كامل این سیستم های گردآوری – الكتریكی ساخته و آزمایش شده اند . تركیب گردآورنده – استرلینگ با راندمان تبدیل نور خورشید به برق از قرار تقریبا 30% درتحت شرایط واقعی ساخته و آزمایش شده اند. به R&D بیشتر در زمینه موتور استرالنیگ، مبدل های حرارتی كانونی و سطوح بازتابنده ارزان قیمت نیاز هست تا بتوان كارآئی دراز مدت و توجیه اقتصادی سیستم را افزایش داد.

دریافت كننده مركزی، معادل یك بشقابك بزرگ سهموی است. مجموعه ای از آینه هائی كه هر یك بطور جداگانه انرژی خورشید را منعكس و متمركز می كنند هلیوستات نامیده می شوند. انرژی توسط یك مبدل حرارتی كه در روی یك برج نصب شده است و گیرنده نامیده می ود جذب می شود. یك كامپیوتر هر یك از هلیوستات ها را طوری كنترل می نماید كه زاویه بین خورشید و گیرنده راهمیشه نصف می كند. اندازه و درجه حرارت این سیستم ها به آسانی با بویلر های بخار صنعتی و نیروگاهی قابل قیاس هستند. این سیستم ها تا معادلMwe 200 با ضریب ظرفیت سالیانه 50% و با دستگاههای تولید قدرت معمولی قابل استفاده هستند. یك نیروگاه نمونه Mwe10 كه از بخار / آب بعنوان سیال ناقل حرارت استفاده می كند ساخته و آزمایش شده است و چندین تاسیسات كوچكتر دیگر هم ساخته شده اند. اجزاء نمونه برای سیستم های نسل دوم كه بر پایه نمك مذاب نیترات پتاسیم / سدیم بعنوان سیال ناقل حرارت بنا شده اند نیز ساخته و آزمایش شده اند. R&Dدر زمینه گیرنده های پیشرفته و جنس مواد ذخیره و همچنین سطوح بازتابنده ادامه دارد. طرحی برای گنجاندن تكنولوژی نسل دوم ( نمك ) در یك نیروگاه نمونه با ظرفیت Mwe 10 درحال حاضر در دست است.


 


4- دودکش‌های خورشیدی:
روش دیگر برای تولیدالکتریسیته از انرژی خورشید استفاده از برج نیرو یا دودکش‌های خورشیدیمی‌باشد در این سیستم از خاصیت دودکش‌ها استفاده می‌شود به این صورت که بااستفاده از یک برج بلند به ارتفاع حدود ۲۰۰ متر و تعداد زیادی گرمخانه‌های خورشیدی که در اطراف آن است هوای گرمی که بوسیله انرژی خورشیدیدر یک گرمخانه تولید می‌شود و به طرف دودکش یا برج که در مرکز گلخانه‌هاقرار دارد، هدایت می‌شود.

این هوای گرم بعلت ارتفاع زیاد برج باسرعت زیاد صعود کرده و با عث چرخیدن پروانه و ژنراتوری که در پایین برجنصب شده‌است می‌گردد و بوسیله این ژنراتور برق تولید می‌شود هم اکنون یکنمونه از این سیستم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب مادرید احداث گردیده که ارتفاعبرج آن به ۲۰۰ متر می‌رسد. یك نمونه Kwe 100 در اسپانیا ساخته شده است.

نظرات() 
How not to Die book
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:34 ب.ظ
However, these days, it has to wear the crown of junk meals because of the excessive calories,
excessive sodium and excessive fats content it
passes on. Serving sizes are standardized to allow comparability
of the nutrient content material of similar foods or drinks.
The calorie guide can be utilized to determine meals
and beverage merchandise that are excessive or low in calories, evaluate comparable food or beverage merchandise, and choose merchandise which can be low in calories/serving, in comparison to
national dietary recommendations. The serving dimension is the amount of
a food or beverage product usually consumed (based on the latest nationwide food intake data) at
one time (i.e., at an consuming occasion). The 2016 Final Rule that up to date the Nutrition Facts
Label additionally requires itemizing the amount of "Added Sugars" along with "Total sugars," to assist monitor and limit the intake of added sugars.
Which nutrients are required to be listed on the Nutrition Facts Label?
Nutrients to eat enough/Get sufficient of: Most Americans do
not meet the really useful intake for dietary fiber, potassium, vitamin D,
calcium, and iron. Saturated fats is listed on the label as a result of it's consumed in amounts greater than really helpful.

Sodium is listed on the label because it's consumed in quantities higher than beneficial.
https://kokania.com/product-category/fashion
دوشنبه 14 مرداد 1398 03:01 ب.ظ
Hi there colleagues, how is everything, and what you would like to say
on the topic of this post, in my view its in fact awesome designed for me.
Omtiva CBD Hemp Oil
جمعه 11 مرداد 1398 05:26 ب.ظ
My partner and I stumbled over here different web page and thought I should check
things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking at your web page yet again.
http://canadianopharmacy.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:45 ق.ظ

Incredible tons of valuable data!
rx from canada canada drug pharmacy canada best drugs for sale on internet north west pharmacies canada global pharmacy canada trust pharmacy canada canadian pharmaceuticals reviews pharmacy canada reviews canada pharmacies
sex movies
شنبه 5 مرداد 1398 09:11 ب.ظ
Spot on with his write-up, I honestly believe
that thi amazing site needs mucxh mokre attention. I'll probably be bzck
again tto read more, thanks for the advice!
http://ketoplanclassicformula.org/
جمعه 4 مرداد 1398 06:08 ب.ظ
I visited a lot of website but I think this one has got something special in it.
web design
یکشنبه 30 تیر 1398 03:50 ق.ظ
Good article. I certainly love this website. Thanks!
http://firsturl.de/1E4b9V1
دوشنبه 24 تیر 1398 06:09 ب.ظ
What's up, its fastidious article on the topic of media
print, we all know media is a wonderful source of data.
http://2.gp/Pj26
دوشنبه 24 تیر 1398 05:48 ب.ظ
Great article.
https://speakerdeck.com/bishop22outzen
دوشنبه 24 تیر 1398 05:41 ب.ظ
I go to see day-to-day a few web pages and websites to read articles, but this website presents
quality based articles.
https://www.fanfiction.net/u/12454716/
دوشنبه 24 تیر 1398 05:24 ب.ظ
Fantastic web site. Lots of helpful info here. I'm sending it to
several pals ans also sharing in delicious. And naturally, thank
you to your sweat!
http://ask.leadr.msu.edu/user/faulkner14steen
دوشنبه 24 تیر 1398 05:13 ب.ظ
Undeniably believe that which you stated. Your favourite justification seemed to be at the internet the easiest thing to
take into account of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as folks think about concerns that they plainly do
not understand about. You controlled to hit the nail upon the top as neatly
as outlined out the whole thing without having side-effects ,
other folks can take a signal. Will probably be back
to get more. Thanks!
https://www.fanfiction.net/u/12458491/
دوشنبه 24 تیر 1398 05:11 ب.ظ
Very nice pattern and wonderful subject material, nothing
else we require :D.
http://7.ly/yHb9+
دوشنبه 24 تیر 1398 04:47 ب.ظ
Definitely imagine that that you said. Your favorite reason appeared to be at the net the easiest thing to
keep in mind of. I say to you, I definitely get annoyed whilst folks consider worries that they just don't realize about.

You controlled to hit the nail upon the highest as well as outlined out the entire thing with
no need side-effects , people can take a signal.

Will probably be back to get more. Thank you
https://dailyuploads.net/gww81it22qr6
دوشنبه 24 تیر 1398 04:28 ب.ظ
I really like your writing style, fantastic info, thank you for putting up :D.
https://buzzon.khaleejtimes.com/author/davidsondavidson59/
دوشنبه 24 تیر 1398 02:58 ب.ظ
You made various fine points there. I did a search on the subject matter and found a good number of folks will agree with your
blog.
RXZ Male Enhancement Ingredients
شنبه 22 تیر 1398 03:39 ق.ظ
Generally I do not read post on blogs, but
I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so!
Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice article.
Keto Plan Diet
شنبه 22 تیر 1398 12:49 ق.ظ
Definitely consider that that you stated. Your favourite
reason seemed to be at the internet the easiest thing to take note of.
I say to you, I certainly get irked even as
other folks think about issues that they plainly do not realize about.
You managed to hit the nail upon the top and outlined out the
whole thing without having side effect , other folks can take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks
Fashion 2018
چهارشنبه 19 تیر 1398 02:14 ق.ظ
hi!,I love your writing very so much! percentage we communicate extra approximately your
article on AOL? I need an expert on this house to
solve my problem. Maybe that's you! Looking ahead to see you.
cheap shared hosting
سه شنبه 18 تیر 1398 11:50 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd without
a doubt donate to this superb blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group.

Chat soon!
http://piecr.us/t/neptuneenhancereview476054
چهارشنبه 5 تیر 1398 03:32 ق.ظ
Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Very helpful info specifically the last part :)
I care for such info a lot. I was looking for this
particular information for a long time. Thank you and best of luck.
http://mp-qr.com/totalreactioncbdoil369942
دوشنبه 3 تیر 1398 10:23 ق.ظ
Great ? I should certainly pronounce, impressed with your website.
I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to
do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the
least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who
add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to
communicate. Excellent task.
Cialis pills
دوشنبه 3 تیر 1398 08:45 ق.ظ

Terrific posts. Cheers!
200 cialis coupon cialis coupons printable buy cialis cheap 10 mg where do you buy cialis 200 cialis coupon cialis billig canadian cialis cialis pas cher paris cialis side effects online prescriptions cialis
http://israengineering.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1514547
یکشنبه 2 تیر 1398 11:41 ب.ظ
Hi there! This article couldn?t be written any
better! Reading through this article reminds me of my previous roommate!
He constantly kept talking about this. I'll send this article
to him. Pretty sure he's going to have a good read.
Thank you for sharing!
cialis generique 5 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 04:47 ب.ظ

Awesome data. Regards!
rx cialis para comprar cuanto cuesta cialis yaho female cialis no prescription cialis efficacit buy generic cialis cialis 100 mg 30 tablet cost of cialis cvs we recommend cialis info cialis flussig cialis in sconto
http://www.tunes-interiors.com/UserProfile/tabid/81/userId/9171317/Default.aspx
یکشنبه 2 تیر 1398 04:12 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about coping with eczema.
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 02:15 ق.ظ

Regards. Quite a lot of content!

cialis generique generic cialis 20mg tablets precios cialis peru cialis dosage amounts generic cialis pro cialis savings card cialis italia gratis generic cialis review uk cialis sans ordonnance we like it safe cheap cialis
http://okt.outkasts.eu/?curesoftcream87396
شنبه 1 تیر 1398 09:00 ب.ظ
Pretty! This has been a really wonderful article. Many thanks for providing these details.
http://amgosym.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:13 ق.ظ

Excellent facts. Thanks.
order generic cialis online cialis professional yohimbe cialis prezzo al pubblico cialis farmacias guadalajara cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg buy order cialis from india viagra vs cialis vs levitra cialis coupon cialis for sale south africa
http://kristylewers.wikidot.com/blog:1
شنبه 1 تیر 1398 05:45 ق.ظ
I consider something really special in this website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

لینکستان

نظرسنجی

  نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟

معرفی صفحه به دوستان

* نام شما

ایمیل شما *

ایمیل دوست شما *

ایمیل دوست دیگر شما


Up Pageماشین حساب آنلاین مدارات LED
ولتاژ منبع

ولتاژ دیود

جریان دیود (میلی آمپر)

تعداد LED

فرم عضویت
نام شما :
نام کاربری :
ایمیل :
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
Powered By :hamedmax73
نام کاربری :
کلمه عبور :
Powered By :hamedmax73
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :