تبلیغات
مهندسی کنترل - کاربردهای نیروگاهی انرژی خورشیدی

جهت درج تبلیغات در پر بیننده ترین وبلاگ مهندسی کنترل با ما تماس بگیرید...

کاربردهای نیروگاهی انرژی خورشیدی

نویسنده :مرتضی قندی
تاریخ:پنجشنبه 14 شهریور 1392-01:37 ب.ظ

ادامه مطلب را ببیند


تأسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می‌شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می‌شود این تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کننده‌های موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کننده‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
1- نیروگاههایی که گیرنده آنها آینه‌های سهموی ناودانی هستند

2- نیروگاه‌هاییکه گیرنده آنها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینه‌های بزرگی بهنام هلیوستات به آن منعکس می‌شود. (دریافت کننده مرکزی)

3 - نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) می‌باشد

4- دودکش‌های خورشیدی


قبلاز توضیح در خصوص نیروگاه خورشیدی بهتر است شرح مختصری از نحوه کارکرد نیروگاه‌های تولید الکتریسیته داده شود. بهتر است بدانیم در هر نیروگاهی اعم از نیروگاههای آبی، نیروگاههای بخاری و نیروگاههای گازی برای تولیدبرق از ژنراتورهای الکتریکی استفاده می‌شود که با چرخیدن این ژنراتورها برق تولید می‌شود. این ژنراتورهای الکتریکی انرژی دورانی خود را ازدستگاهی بنام توربین تأمین می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ژنراتورها انرژی جنبشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. تأمین کننده انرژی جنبشی ژنراتورها، توربین‌ها هستند توربینها انواع مختلف دارند در نیروگاههای بخاری توربینهایی وجود دارند که بخار با فشار و دمای بسیار بالا وارد آنها شده و موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌گردد. در نیروگاه‌های آبی که روی سدها نصب می‌شوند انرژی پتانسیل موجود در آب موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌شود.

بدین ترتیب می‌توان گفت در نیروگاههای آبی انرژی پتانسیل آب به انرژی جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود، درنیروگاههای حرارتی بر اثر سوختن سوختهای فسیلی مانند مازوت، آب موجود درسیستم بسته نیروگاه داخل دیگ بخار (بویلر) به بخار تبدیل می‌شود و بدین ترتیب انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود درنیروگاههای گازی توربینهایی وجود دارد که بطور مستقیم بر اثر سوختن گاز به حرکت درآمده و ژنراتور را می‌گرداند و انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود. و اما در نیروگاههای حرارتی خورشیدی وظیفه اصلی بخش‌های خورشیدی تولید بخار مورد نیاز برای تغذیه توربینها است یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که این نوع نیروگاهها شامل دو قسمت هستند:
سیستم خورشیدی که پرتوهای خورشید را جذب کرده و با استفاده از حرارت جذب شده تولید بخار می‌نماید.
سیستمی موسوم به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاههای حرارتی بخار تولید شده را توسط توربین و ژنراتور به الکتریسیته تبدیل می‌کند.1- نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی:

دراین نیروگاهها، از منعکس کننده‌هایی که به صورت سهموی خطی می‌باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده می‌شود و گیرنده به صورت لوله‌ای در خط کانونی منعکس کننده‌ها قرار دارد. در داخل این لوله روغن مخصوصی در جریان است که بر اثر حرارت پرتو های خورشید گرم و داغ می‌گردد.

روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار به مدارهای مرسوم درنیروگاههای حرارتی انتقال داده می‌شود تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد.

برای بهره‌گیری بیشتر و افزایش بازدهی لوله دریافت کننده سطح آن را با اکسید فلزی که ضریب بالایی دارد پوشش می‌دهند و همچنین در محیط اطراف آن لوله شیشه‌ای به صورت لفاف پوشیده می‌شود تا از تلفات گرمایی و افت تشعشعی جلوگیری گردد و نیز از لوله دریافت کننده محافظت بعمل آید.

ضمناً بین این دو لوله خلاء بوجود می‌آوردند برای آنکه پرتوهای تابشی خورشید در تمام طول روز به صورت مستقیم به لوله دریافت کننده برسد.

در این نیروگاهها یک سیستم ردیاب خورشید نیز وجود دارد که بوسیله آن آینه‌های شلجمی دائماً خورشید را دنبال می‌کنند و پرتوهای آن را روی لوله دریافت کننده متمرکز می‌نمایند.

تغییرات تابش خورشید در این نیروگاهها توسط منبع ذخیره و گرمکن سوخت فسیلی جبران می‌شوند. در چند کشور نظیر ایالات متحده آمریکا – اسپانیا – مصر – مکزیک –هند و مراکش از نیروگاه‌های سهموی خطی استفاده شده‌ است که این نیروگاه هایا در مرحله ساخت و یا در مرحله بهره‌برداری قرار دارند. در ایران نیزتحقیقات و مطالعاتی در زمینه این نیروگاهها انجام شده و پروژه یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت ۳۵۰ کیلووات توسط سازمان انرژیهای نو ایران در شیراز درحال انجام می‌باشد .

کلیه مراحل مطالعاتی، طراحی و ساخت این نیروگاه‌ به طور کامل توسط مختصصین و مهندسان ایرانی انجام می‌پذیرد.

بدیهی است که با افزایش ظرفیت فنی و علمی که در اثر اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی شیراز عاید محققین مجرب ایرانی می‌شود ایران در زمره محدود کشورهای سازنده نیروگاه‌های خورشید از نو ع متمرکز کننده‌های سهموی خطی قرار خواهند گرفت. 

 


2- نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی:

دراین نیروگاه‌ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه‌ای متشکل از تعداد زیادی آینهمنعکس کننده بنام هلیوستات بر روی یک دریافت کننده که در بالای برج نسبتاًبلندی استقرار یافته‌است متمرکز می‌گردد. در نتیجه روی محل تمرکز پرتوهاانرژی گرمایی زیادی بدست می‌آید که این انرژی بوسیله سیال عامل که داخلدریافت کننده در حرکت است، جذب می‌شود و بوسیله مبدل حرارتی به سیستم آب وبخار مرسوم در نیروگاه‌های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمایطراحی شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید می‌گردد.

این سیالعامل در مبدلهای حرارتی در کنار آب قرار گرفته و موجب تبدیل آن به بخار بافشار و حرارت بالا می‌گردد. در برخی از سیستم‌ها سیال عامل آب است ومستقیماً در داخل دریافت کننده به بخار تبدیل می‌شود.

برای استفادهدائمی از این نوع نیروگاه‌ در زمانی که تابش خورشید وجود ندارد مثلاًساعات ابری یا شبها از سیستم‌های ذخیره کننده حرارت و یا احیاناً ازتجهیزات پشتیبانی که ممکن است از سوخت فسیلی استفاده کنند جهت ایجاد بخاربرای تولید برق کمک گرفته می‌شود.

مطالعات و تحقیقات در زمینهفناوری و سیستمهای این نیروگاه‌ها ادامه دارد و آزمایشگاهها و مؤسساتمتعددی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت می‌کنند.

مطالعات ساختاولین نیروگاه خورشیدی ایران از نوع دریافت کننده مرکزی توسط سازمانانرژیهای نو ایران و با کمک شرکتهای مشاور و سازنده داخلی با ظرفیت یکمگاوات و سیال عامل آب و بخار در طالقان جریان دارد. کلیه مطالعات اولیه وپتانسیل سنجی و طراحی نیروگاه به انجام رسیده و یک نمونه هلیوستات نیزساخته شده‌است.

 


3- نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی:

یك نوع مدولی از گرآورنده ها تحت عنوان بشقاب سهموی یك سطح فضایی است كه از دوران یك سهمی بوجود می آید و كانون آن یك نقطه است. برای اینكه چنین سیستمی كاملا موثر باشد لازم است كه این گردآورنده تمام مدت بطرف خورشید نشانه گیری شود و در نتیجه به مكانیسم ردگیری دو محوری نیاز دارد. انرژی حرارتی را می توان با كمك یك سیال مناسب در ناحیه كانونی جمع‌ آوری كرد و این انرژی را یا به یك سیكل ترمو دینامیكی جدا از گردآورنده منتقل نمود و یا اینكه در یك موتور كوچك ( در حدود Kwe 25 كه در پشت نقطه كانونی سوار می شود،‌بكار برد. موتورهای استرلینگ نیز برای این كاربرد تحت توسعه بوده اند و موتورهای رانكین و برایتون هم برای این كاربرد ارزیابی شده اند. نمونه های كامل این سیستم های گردآوری – الكتریكی ساخته و آزمایش شده اند . تركیب گردآورنده – استرلینگ با راندمان تبدیل نور خورشید به برق از قرار تقریبا 30% درتحت شرایط واقعی ساخته و آزمایش شده اند. به R&D بیشتر در زمینه موتور استرالنیگ، مبدل های حرارتی كانونی و سطوح بازتابنده ارزان قیمت نیاز هست تا بتوان كارآئی دراز مدت و توجیه اقتصادی سیستم را افزایش داد.

دریافت كننده مركزی، معادل یك بشقابك بزرگ سهموی است. مجموعه ای از آینه هائی كه هر یك بطور جداگانه انرژی خورشید را منعكس و متمركز می كنند هلیوستات نامیده می شوند. انرژی توسط یك مبدل حرارتی كه در روی یك برج نصب شده است و گیرنده نامیده می ود جذب می شود. یك كامپیوتر هر یك از هلیوستات ها را طوری كنترل می نماید كه زاویه بین خورشید و گیرنده راهمیشه نصف می كند. اندازه و درجه حرارت این سیستم ها به آسانی با بویلر های بخار صنعتی و نیروگاهی قابل قیاس هستند. این سیستم ها تا معادلMwe 200 با ضریب ظرفیت سالیانه 50% و با دستگاههای تولید قدرت معمولی قابل استفاده هستند. یك نیروگاه نمونه Mwe10 كه از بخار / آب بعنوان سیال ناقل حرارت استفاده می كند ساخته و آزمایش شده است و چندین تاسیسات كوچكتر دیگر هم ساخته شده اند. اجزاء نمونه برای سیستم های نسل دوم كه بر پایه نمك مذاب نیترات پتاسیم / سدیم بعنوان سیال ناقل حرارت بنا شده اند نیز ساخته و آزمایش شده اند. R&Dدر زمینه گیرنده های پیشرفته و جنس مواد ذخیره و همچنین سطوح بازتابنده ادامه دارد. طرحی برای گنجاندن تكنولوژی نسل دوم ( نمك ) در یك نیروگاه نمونه با ظرفیت Mwe 10 درحال حاضر در دست است.


 


4- دودکش‌های خورشیدی:
روش دیگر برای تولیدالکتریسیته از انرژی خورشید استفاده از برج نیرو یا دودکش‌های خورشیدیمی‌باشد در این سیستم از خاصیت دودکش‌ها استفاده می‌شود به این صورت که بااستفاده از یک برج بلند به ارتفاع حدود ۲۰۰ متر و تعداد زیادی گرمخانه‌های خورشیدی که در اطراف آن است هوای گرمی که بوسیله انرژی خورشیدیدر یک گرمخانه تولید می‌شود و به طرف دودکش یا برج که در مرکز گلخانه‌هاقرار دارد، هدایت می‌شود.

این هوای گرم بعلت ارتفاع زیاد برج باسرعت زیاد صعود کرده و با عث چرخیدن پروانه و ژنراتوری که در پایین برجنصب شده‌است می‌گردد و بوسیله این ژنراتور برق تولید می‌شود هم اکنون یکنمونه از این سیستم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب مادرید احداث گردیده که ارتفاعبرج آن به ۲۰۰ متر می‌رسد. یك نمونه Kwe 100 در اسپانیا ساخته شده است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:40 ب.ظ

You actually reported it wonderfully!
levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg levitra 10 mg kopen buy levitra online buy levitra 20 mg buy levitra generic levitra 20 mg buy levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra generic
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 10:39 ق.ظ

You suggested that terrifically.
buy cialis sample pack recommended site cialis kanada how much does a cialis cost achat cialis en itali cost of cialis cvs cialis 5mg cialis generico lilly cialis cipla best buy cialis tablets wow cialis 20
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 06:29 ق.ظ

Thanks! I like it!
link for you cialis price we recommend cialis info when can i take another cialis acheter cialis kamagra import cialis order generic cialis online cialis 5 mg buy how do cialis pills work tesco price cialis cialis rezeptfrei sterreich
buy tadalafil pills
شنبه 7 مهر 1397 05:34 ق.ظ

You actually explained this really well.
cialis pills cialis tadalafil tadalafilo wow look it cialis mexico achat cialis en suisse cialis 30 day trial coupon order generic cialis online look here cialis order on line cialis for bph canadian drugs generic cialis
canada viagra
شنبه 31 شهریور 1397 08:14 ب.ظ

Appreciate it! Plenty of tips.

trusted pharmacy canada most reliable canadian online pharmacies global pharmacy canada canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies shipping to usa canada medication prices legitimate canadian mail order pharmacies Northwest Pharmacy drugs for sale in canada drugs for sale in uk
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:28 ب.ظ

Thanks. Useful information.
cialis prezzo di mercato ou acheter du cialis pas cher female cialis no prescription non 5 mg cialis generici cialis without a doctor's prescription cialis professional from usa comprar cialis 10 espa241a how does cialis work generic cialis review uk cialis generico in farmacia
viagrayosale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:27 ب.ظ

You actually explained it exceptionally well.
buy name brand cialis on line generic for cialis cialis online holland tadalafil 10 mg cialis for bph cialis generika only here cialis pills cialis reviews where to buy cialis in ontario side effects of cialis
canadian pharmaceuticals
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:31 ب.ظ

Amazing facts. Thanks a lot.
pharmacy times canada pharmacies canada medications information online pharmacies india canada online pharmacies for men prescription drugs without prior prescription pharmacy near me prescription drugs without prior prescription canada medication pharmacy discount canadian pharmacies
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:10 ق.ظ

Amazing postings. Thanks a lot!
viagra generic levitra online pharmacy viagra to buy viagra get a viagra prescription buy viagra legally where can i buy generic viagra online can i buy viagra over the counter get viagra prescription online where can i get viagra online buy viagra online uk no prescription generic viagra uk
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:22 ب.ظ

Seriously a good deal of terrific information!
online cialis how much does a cialis cost cialis 5 mg look here cialis cheap canada cialis great britain cialis sale online cialis 5 mg effetti collateral cialis pills price each generic cialis soft gels cialis prezzo al pubblico
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:25 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis cipla best buy effetti del cialis cialis rckenschmerzen tadalafil tablets callus preis cialis 20mg schweiz achat cialis en itali cialis billig achat cialis en itali buy cialis cheap 10 mg
cialisonl.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:30 ب.ظ

Thank you! A good amount of posts!

cialis italia gratis cialis generisches kanada cialis cuantos mg hay acquisto online cialis cialis prices in england sialis we like it cialis soft gel cialis for bph tesco price cialis 5 mg cialis coupon printable
viabiovit.com/viagra-en-madrid.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:21 ق.ظ

You actually reported it very well!
can you buy viagra at walgreens buy viagra uk without prescription buy herbal viagra online buy viagra ireland viagra purchase online buy viagra online next day delivery uk purchase viagra uk viagra uk price viagra cheap prices buy prescription viagra online
cialis tablets for sale
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:18 ب.ظ

Great data. Appreciate it!
cialis 20 mg best price cialis preise schweiz cialis 30 day sample cialis professional yohimbe cialis kamagra levitra buying cialis on internet we use it 50 mg cialis dose low dose cialis blood pressure cialis kaufen safe site to buy cialis online
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:26 ق.ظ

Point very well applied!!
online cialis import cialis buy cialis online nz cialis generika in deutschland kaufen generic cialis at the pharmacy buy generic cialis sublingual cialis online viagra or cialis cialis pills price each generic low dose cialis
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:18 ق.ظ

You actually said that very well.
tadalafil 10 mg bulk cialis cialis 5 mg buy cialis generique cialis generico milano generic cialis review uk where to buy cialis in ontario we use it 50 mg cialis dose cialis generic canada discount drugs cialis
chocolate
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 11:07 ب.ظ
It's really very complex in this active life to listen news
on TV, therefore I simply use the web for
that reason, and take the most up-to-date information.
Cialis prices
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:58 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
we use it cialis online store chinese cialis 50 mg 5 mg cialis coupon printable side effects for cialis cialis ahumada sialis cialis rezeptfrei sterreich comprar cialis navarr walgreens price for cialis cialis y deporte
Tadalafil
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:23 ق.ظ

Really plenty of amazing advice.
buy viagra online paypal buying viagra uk buy viagra online ireland viagra viagra buy viagra how to buy real viagra viagra pill viagra purchase uk viagr how to get viagra cheap viagra on prescription uk
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 01:00 ق.ظ

Seriously many of wonderful knowledge.
cialis 10mg prix pharmaci when will generic cialis be available acquisto online cialis cialis uk next day cheap cialis wow cialis 20 cialis 5 mg schweiz ou acheter du cialis pas cher can i take cialis and ecstasy cialis professional from usa
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 04:59 ق.ظ

Thank you, A lot of content!

cialis et insomni buy cialis online cheapest cialis 5 mg buy generic cialis pro venta cialis en espaa cialis en mexico precio look here cialis order on line tesco price cialis generic cialis how does cialis work
heel lifts
جمعه 6 بهمن 1396 02:54 ق.ظ
I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else
encountering issues with your site. It appears like some of the text
on your content are running off the screen. Can somebody
else please comment and let me know if this is happening to them as well?

This might be a issue with my browser because I've had this happen before.
Thanks
foot complaints
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:57 ق.ظ
I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you develop this web site yourself?
Please reply back as I'm trying to create
my very own blog and would love to know where you
got this from or what the theme is called.

Cheers!
How do you get taller in a day?
دوشنبه 30 مرداد 1396 11:29 ق.ظ
What's up, just wanted to say, I enjoyed this blog post.
It was inspiring. Keep on posting!
What is the tendon at the back of your ankle?
شنبه 14 مرداد 1396 12:18 ق.ظ
Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out
and tell you I truly enjoy reading your articles.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
Thanks!
http://leonahouseal.weebly.com/
شنبه 24 تیر 1396 05:40 ق.ظ
Thank you for every other informative blog. Where else could I get that type of info written in such a perfect approach?

I have a venture that I'm simply now operating on, and I have been on the look out for such info.
Hollie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:23 ق.ظ
Good day! This is kind of off topic but I need
some help from an established blog. Is it hard to
set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out
pretty quick. I'm thinking about creating my own but I'm not
sure where to begin. Do you have any points or suggestions?

Thank you
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 11:58 ق.ظ
Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would
be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward
to new updates.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 01:39 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
you relied on the video to make your point. You clearly
know what youre talking about, why waste your
intelligence on just posting videos to your blog when you could be
giving us something enlightening to read?
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:20 ب.ظ
Greetings I am so grateful I found your blog,
I really found you by mistake, while I was looking on Google for something else, Anyhow I am
here now and would just like to say kudos for a incredible
post and a all round thrilling blog (I also love the
theme/design), I don't have time to go through it all
at the moment but I have saved it and also added your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read a lot more,
Please do keep up the superb job.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo

معرفی صفحه به دوستان

* نام شما

ایمیل شما *

ایمیل دوست شما *

ایمیل دوست دیگر شما


Up Pageماشین حساب آنلاین مدارات LED
ولتاژ منبع

ولتاژ دیود

جریان دیود (میلی آمپر)

تعداد LED

فرم عضویت
نام شما :
نام کاربری :
ایمیل :
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
Powered By :hamedmax73
نام کاربری :
کلمه عبور :
Powered By :hamedmax73