مهندسی کنترل

جهت درج تبلیغات در پر بیننده ترین وبلاگ مهندسی کنترل با ما تماس بگیرید...

پنجشنبه 14 شهریور 1392

کاربردهای نیروگاهی انرژی خورشیدی

نویسنده: مرتضی قندی   

ادامه مطلب را ببیندتأسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می‌شود نیروگاه حرارتی خورشیدی نامیده می‌شود این تأسیسات بر اساس انواع متمرکز کننده‌های موجود و بر حسب اشکال هندسی متمرکز کننده‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
1- نیروگاههایی که گیرنده آنها آینه‌های سهموی ناودانی هستند

2- نیروگاه‌هاییکه گیرنده آنها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینه‌های بزرگی بهنام هلیوستات به آن منعکس می‌شود. (دریافت کننده مرکزی)

3 - نیروگاه‌هایی که گیرنده آنها بشقابی سهموی (دیش) می‌باشد

4- دودکش‌های خورشیدی


قبلاز توضیح در خصوص نیروگاه خورشیدی بهتر است شرح مختصری از نحوه کارکرد نیروگاه‌های تولید الکتریسیته داده شود. بهتر است بدانیم در هر نیروگاهی اعم از نیروگاههای آبی، نیروگاههای بخاری و نیروگاههای گازی برای تولیدبرق از ژنراتورهای الکتریکی استفاده می‌شود که با چرخیدن این ژنراتورها برق تولید می‌شود. این ژنراتورهای الکتریکی انرژی دورانی خود را ازدستگاهی بنام توربین تأمین می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت که ژنراتورها انرژی جنبشی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. تأمین کننده انرژی جنبشی ژنراتورها، توربین‌ها هستند توربینها انواع مختلف دارند در نیروگاههای بخاری توربینهایی وجود دارند که بخار با فشار و دمای بسیار بالا وارد آنها شده و موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌گردد. در نیروگاه‌های آبی که روی سدها نصب می‌شوند انرژی پتانسیل موجود در آب موجب به گردش در آمدن پره‌های توربین می‌شود.

بدین ترتیب می‌توان گفت در نیروگاههای آبی انرژی پتانسیل آب به انرژی جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود، درنیروگاههای حرارتی بر اثر سوختن سوختهای فسیلی مانند مازوت، آب موجود درسیستم بسته نیروگاه داخل دیگ بخار (بویلر) به بخار تبدیل می‌شود و بدین ترتیب انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود درنیروگاههای گازی توربینهایی وجود دارد که بطور مستقیم بر اثر سوختن گاز به حرکت درآمده و ژنراتور را می‌گرداند و انرژی حرارتی به جنبشی و سپس به الکتریکی تبدیل می‌شود. و اما در نیروگاههای حرارتی خورشیدی وظیفه اصلی بخش‌های خورشیدی تولید بخار مورد نیاز برای تغذیه توربینها است یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که این نوع نیروگاهها شامل دو قسمت هستند:
سیستم خورشیدی که پرتوهای خورشید را جذب کرده و با استفاده از حرارت جذب شده تولید بخار می‌نماید.
سیستمی موسوم به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاههای حرارتی بخار تولید شده را توسط توربین و ژنراتور به الکتریسیته تبدیل می‌کند.1- نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی:

دراین نیروگاهها، از منعکس کننده‌هایی که به صورت سهموی خطی می‌باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی آنها استفاده می‌شود و گیرنده به صورت لوله‌ای در خط کانونی منعکس کننده‌ها قرار دارد. در داخل این لوله روغن مخصوصی در جریان است که بر اثر حرارت پرتو های خورشید گرم و داغ می‌گردد.

روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار به مدارهای مرسوم درنیروگاههای حرارتی انتقال داده می‌شود تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد.

برای بهره‌گیری بیشتر و افزایش بازدهی لوله دریافت کننده سطح آن را با اکسید فلزی که ضریب بالایی دارد پوشش می‌دهند و همچنین در محیط اطراف آن لوله شیشه‌ای به صورت لفاف پوشیده می‌شود تا از تلفات گرمایی و افت تشعشعی جلوگیری گردد و نیز از لوله دریافت کننده محافظت بعمل آید.

ضمناً بین این دو لوله خلاء بوجود می‌آوردند برای آنکه پرتوهای تابشی خورشید در تمام طول روز به صورت مستقیم به لوله دریافت کننده برسد.

در این نیروگاهها یک سیستم ردیاب خورشید نیز وجود دارد که بوسیله آن آینه‌های شلجمی دائماً خورشید را دنبال می‌کنند و پرتوهای آن را روی لوله دریافت کننده متمرکز می‌نمایند.

تغییرات تابش خورشید در این نیروگاهها توسط منبع ذخیره و گرمکن سوخت فسیلی جبران می‌شوند. در چند کشور نظیر ایالات متحده آمریکا – اسپانیا – مصر – مکزیک –هند و مراکش از نیروگاه‌های سهموی خطی استفاده شده‌ است که این نیروگاه هایا در مرحله ساخت و یا در مرحله بهره‌برداری قرار دارند. در ایران نیزتحقیقات و مطالعاتی در زمینه این نیروگاهها انجام شده و پروژه یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت ۳۵۰ کیلووات توسط سازمان انرژیهای نو ایران در شیراز درحال انجام می‌باشد .

کلیه مراحل مطالعاتی، طراحی و ساخت این نیروگاه‌ به طور کامل توسط مختصصین و مهندسان ایرانی انجام می‌پذیرد.

بدیهی است که با افزایش ظرفیت فنی و علمی که در اثر اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی شیراز عاید محققین مجرب ایرانی می‌شود ایران در زمره محدود کشورهای سازنده نیروگاه‌های خورشید از نو ع متمرکز کننده‌های سهموی خطی قرار خواهند گرفت. 

 


2- نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی:

دراین نیروگاه‌ها پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه‌ای متشکل از تعداد زیادی آینهمنعکس کننده بنام هلیوستات بر روی یک دریافت کننده که در بالای برج نسبتاًبلندی استقرار یافته‌است متمرکز می‌گردد. در نتیجه روی محل تمرکز پرتوهاانرژی گرمایی زیادی بدست می‌آید که این انرژی بوسیله سیال عامل که داخلدریافت کننده در حرکت است، جذب می‌شود و بوسیله مبدل حرارتی به سیستم آب وبخار مرسوم در نیروگاه‌های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمایطراحی شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید می‌گردد.

این سیالعامل در مبدلهای حرارتی در کنار آب قرار گرفته و موجب تبدیل آن به بخار بافشار و حرارت بالا می‌گردد. در برخی از سیستم‌ها سیال عامل آب است ومستقیماً در داخل دریافت کننده به بخار تبدیل می‌شود.

برای استفادهدائمی از این نوع نیروگاه‌ در زمانی که تابش خورشید وجود ندارد مثلاًساعات ابری یا شبها از سیستم‌های ذخیره کننده حرارت و یا احیاناً ازتجهیزات پشتیبانی که ممکن است از سوخت فسیلی استفاده کنند جهت ایجاد بخاربرای تولید برق کمک گرفته می‌شود.

مطالعات و تحقیقات در زمینهفناوری و سیستمهای این نیروگاه‌ها ادامه دارد و آزمایشگاهها و مؤسساتمتعددی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت می‌کنند.

مطالعات ساختاولین نیروگاه خورشیدی ایران از نوع دریافت کننده مرکزی توسط سازمانانرژیهای نو ایران و با کمک شرکتهای مشاور و سازنده داخلی با ظرفیت یکمگاوات و سیال عامل آب و بخار در طالقان جریان دارد. کلیه مطالعات اولیه وپتانسیل سنجی و طراحی نیروگاه به انجام رسیده و یک نمونه هلیوستات نیزساخته شده‌است.

 


3- نیروگاه‌های حرارتی از نوع بشقابی:

یك نوع مدولی از گرآورنده ها تحت عنوان بشقاب سهموی یك سطح فضایی است كه از دوران یك سهمی بوجود می آید و كانون آن یك نقطه است. برای اینكه چنین سیستمی كاملا موثر باشد لازم است كه این گردآورنده تمام مدت بطرف خورشید نشانه گیری شود و در نتیجه به مكانیسم ردگیری دو محوری نیاز دارد. انرژی حرارتی را می توان با كمك یك سیال مناسب در ناحیه كانونی جمع‌ آوری كرد و این انرژی را یا به یك سیكل ترمو دینامیكی جدا از گردآورنده منتقل نمود و یا اینكه در یك موتور كوچك ( در حدود Kwe 25 كه در پشت نقطه كانونی سوار می شود،‌بكار برد. موتورهای استرلینگ نیز برای این كاربرد تحت توسعه بوده اند و موتورهای رانكین و برایتون هم برای این كاربرد ارزیابی شده اند. نمونه های كامل این سیستم های گردآوری – الكتریكی ساخته و آزمایش شده اند . تركیب گردآورنده – استرلینگ با راندمان تبدیل نور خورشید به برق از قرار تقریبا 30% درتحت شرایط واقعی ساخته و آزمایش شده اند. به R&D بیشتر در زمینه موتور استرالنیگ، مبدل های حرارتی كانونی و سطوح بازتابنده ارزان قیمت نیاز هست تا بتوان كارآئی دراز مدت و توجیه اقتصادی سیستم را افزایش داد.

دریافت كننده مركزی، معادل یك بشقابك بزرگ سهموی است. مجموعه ای از آینه هائی كه هر یك بطور جداگانه انرژی خورشید را منعكس و متمركز می كنند هلیوستات نامیده می شوند. انرژی توسط یك مبدل حرارتی كه در روی یك برج نصب شده است و گیرنده نامیده می ود جذب می شود. یك كامپیوتر هر یك از هلیوستات ها را طوری كنترل می نماید كه زاویه بین خورشید و گیرنده راهمیشه نصف می كند. اندازه و درجه حرارت این سیستم ها به آسانی با بویلر های بخار صنعتی و نیروگاهی قابل قیاس هستند. این سیستم ها تا معادلMwe 200 با ضریب ظرفیت سالیانه 50% و با دستگاههای تولید قدرت معمولی قابل استفاده هستند. یك نیروگاه نمونه Mwe10 كه از بخار / آب بعنوان سیال ناقل حرارت استفاده می كند ساخته و آزمایش شده است و چندین تاسیسات كوچكتر دیگر هم ساخته شده اند. اجزاء نمونه برای سیستم های نسل دوم كه بر پایه نمك مذاب نیترات پتاسیم / سدیم بعنوان سیال ناقل حرارت بنا شده اند نیز ساخته و آزمایش شده اند. R&Dدر زمینه گیرنده های پیشرفته و جنس مواد ذخیره و همچنین سطوح بازتابنده ادامه دارد. طرحی برای گنجاندن تكنولوژی نسل دوم ( نمك ) در یك نیروگاه نمونه با ظرفیت Mwe 10 درحال حاضر در دست است.


 


4- دودکش‌های خورشیدی:
روش دیگر برای تولیدالکتریسیته از انرژی خورشید استفاده از برج نیرو یا دودکش‌های خورشیدیمی‌باشد در این سیستم از خاصیت دودکش‌ها استفاده می‌شود به این صورت که بااستفاده از یک برج بلند به ارتفاع حدود ۲۰۰ متر و تعداد زیادی گرمخانه‌های خورشیدی که در اطراف آن است هوای گرمی که بوسیله انرژی خورشیدیدر یک گرمخانه تولید می‌شود و به طرف دودکش یا برج که در مرکز گلخانه‌هاقرار دارد، هدایت می‌شود.

این هوای گرم بعلت ارتفاع زیاد برج باسرعت زیاد صعود کرده و با عث چرخیدن پروانه و ژنراتوری که در پایین برجنصب شده‌است می‌گردد و بوسیله این ژنراتور برق تولید می‌شود هم اکنون یکنمونه از این سیستم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب مادرید احداث گردیده که ارتفاعبرج آن به ۲۰۰ متر می‌رسد. یك نمونه Kwe 100 در اسپانیا ساخته شده است.

نظرات() 
home composting
دوشنبه 5 اسفند 1398 12:09 ب.ظ
I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and excellent user
friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!
plancha de vapor
یکشنبه 4 اسفند 1398 10:09 ب.ظ
If you are going for most excellent contents
like me, simply pay a visit this web site daily as it gives quality contents,
thanks
http://buysell24.xyz
یکشنبه 27 بهمن 1398 04:41 ق.ظ
Right now it sounds like BlogEngine is the preferred blogging platform out
thede right now. (from what I've read) Is that whhat you're using on your blog?
가평카지노 커뮤니티
شنبه 19 بهمن 1398 07:30 ق.ظ
That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.

Short but very accurate info… Thanks for sharing this
one. A must read post!
videos porno gratis de chinas
شنبه 12 بهمن 1398 11:10 ق.ظ
מאוד videos porno gratis de chinas 다수 anime sexo دیکھی sexo durp váš porno cam gratis كل actrices porno sin maquillar mikäli videos
porno viejo будут sexo duro de lesbianas haluamatta videos
pornos gratid muj busco chica para tener sexo deverá porno sex tube
пятнадцатый vidoes de sexo hoe china sexo
sizden casting porno real gjorde sexo gay bcn be busco chico para matrimonio חשוב porno en grupo tästä contactos chicas vigo också porno mujeres infieles בצל
maria la piedra sexo אמר pornografica eres chat sexo gay deja juegos de
sexo duro poate conocer gente gratis totalmente piu descargar gratis videos porno ska videos
porno lesbian algmas
Www.Tanlite.Com
یکشنبه 29 دی 1398 11:31 ب.ظ
A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought
to write more about this topic, it might not be a taboo subject but generally
folks don't speak about these issues. To the next! Best wishes!!
go on page
یکشنبه 29 دی 1398 01:46 ق.ظ
Hey I am so delighted I found your website, I really found you by accident,
while I was searching on Digg for something
else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and
a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
I don't have time to look over it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.
http://mustardseedphotos.co/writing-a-dating-profile-summary.html
پنجشنبه 26 دی 1398 01:18 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this website's posts all the time along with a mug of coffee.
https://forumreklamowe.net/member.php?action=profile&uid=18413
شنبه 21 دی 1398 12:44 ب.ظ
Everything is very open with a clear explanation of the issues.
It was definitely informative. Your site is useful. Thank you for sharing!
ormekur kat apotek
جمعه 20 دی 1398 11:48 ب.ظ
Greate post. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your site.
Hi there, You have performed a great job.
I will definitely digg it and for my part suggest to my friends.

I am confident they'll be benefited from this web site.
cialis price
سه شنبه 17 دی 1398 07:31 ب.ظ
Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I
could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!
http://p9rm5.duckdns.org
دوشنبه 16 دی 1398 02:24 ب.ظ
My family every time say that I am wasting my time here at web, except I
know I am getting know-how everyday by reading such nice articles or
reviews.
http://hzpjenniferc94.changeip.com
یکشنبه 15 دی 1398 07:32 ق.ظ
Can I simply say what a comfort to uncover an individual who
really understands what they are discussing online.

You certainly realize how to bring an issue to light and make it important.
More and more people must look at this and understand this side of your story.
I was surprised that you're not more popular given that you surely have the gift.
Buy Cialis
شنبه 14 دی 1398 12:44 ق.ظ
I visited multiple sites however the audio quality for audio songs current at this web page is truly fabulous.
http://fukumimi.xsrv.jp/wp/shop/092417
چهارشنبه 4 دی 1398 01:10 ق.ظ
Hello, this weekend is pleasant in support of me,
since this moment i am reading this wonderful educational article here at my
house.
ocean king holdings private limited
پنجشنبه 28 آذر 1398 09:04 ب.ظ
Amy's husband, Stephen, keeps ogling beautiful women at get togethers.
A person are hunting for a successful relationship below some tips to follow.

So just how the consequence of a negative opinion?
Elektronisk cigaret
پنجشنبه 28 آذر 1398 02:15 ق.ظ
Good day! I just would like to offer you a huge thumbs up for the
excellent info you've got right here on this post. I am returning to your web site for
more soon.
Buy Cialis
چهارشنبه 27 آذر 1398 11:08 ب.ظ
I absolutely love your site.. Great colors & theme.
Did you build this site yourself? Please reply back as I'm attempting to create my own blog and would like to find out where you got this from
or what the theme is called. Thanks!
on the page
چهارشنبه 27 آذر 1398 10:18 ب.ظ
The broad spectrum of dances includes contemporary, classical, ballroom, street, jazz, hip-hop, muaical theatre and all
of their sub-genres. From Barmans online, you wil have the entire bar
and catering materials covered-along along with your home
bar and also your outdoor dining set up. In mosst cases it's not a difficulty as users can order prints directly from the sharing site.
download
جمعه 22 آذر 1398 01:11 ب.ظ
What's up, its pleasant piece of writing concerning media print,
we all know media is a fantastic source of facts.
Elektronisk cigaret
یکشنبه 17 آذر 1398 08:07 ب.ظ
I for all time emailed this blog post page to all my associates, since if like to read it then my links will too.
buy cialis
دوشنبه 4 آذر 1398 02:41 ق.ظ
Do you have a spam issue on this blog; I also am
a blogger, and I was wondering your situation; many of us have
developed some nice methods and we are looking to swap techniques with
others, be sure to shoot me an email if interested.
online pharmacy
شنبه 2 آذر 1398 07:03 ق.ظ
This is the right website for everyone who would like to find out about
this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not
that I actually would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that's been written about for many years.
Wonderful stuff, just great!
Dustin is Scammer
شنبه 25 آبان 1398 03:56 ب.ظ
My dream last night I was gay gay, while girlfriend Nae was there lmfaooo
21 Bridges 2019 Watch 123Movies
جمعه 24 آبان 1398 06:09 ب.ظ
Ꮤe're а group off volunteers and opening ɑ new schemke іn our community.
Ⲩour site offered us ѡith valuable info tⲟ work οn. You've Ԁоne а formidable job аnd ouur
wһole community ԝill be thankful tο yօu.
cialis online
پنجشنبه 23 آبان 1398 01:05 ب.ظ
Hi there, I found your site by the use of Google at the
same time as looking for a related topic, your site came up, it seems good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just turned into alert to your blog via Google, and found that it's really informative.

I'm going to watch out for brussels. I will be grateful in the event you proceed this in future.
Many folks will be benefited from your writing.

Cheers!
cialis
چهارشنبه 22 آبان 1398 09:04 ب.ظ
I every time used to study article in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for articles,
thanks to web.
essager magnetic usb cable
چهارشنبه 22 آبان 1398 01:45 ق.ظ
Ι'm not sure ᴡhy but thiѕ website іs loading very
slow for me. Iѕ any᧐ne еlse having this ρroblem or іѕ іt a roblem on my end?
I'll check Ƅack later on and see if the prօblem still exists.
sex
سه شنبه 21 آبان 1398 06:21 ق.ظ
Thanks for some other excellent post. Where else could anybody get that type of information in such
an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I'm
at the search for such information.
cialis online
دوشنبه 20 آبان 1398 12:57 ب.ظ
Hi, I believe your blog could possibly be having web browser compatibility problems.
Whenever I look at your blog in Safari, it looks
fine however, when opening in I.E., it's got some overlapping
issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!
Other than that, great site!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

لینکستان

نظرسنجی

  نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟

معرفی صفحه به دوستان

* نام شما

ایمیل شما *

ایمیل دوست شما *

ایمیل دوست دیگر شما


Up Pageماشین حساب آنلاین مدارات LED
ولتاژ منبع

ولتاژ دیود

جریان دیود (میلی آمپر)

تعداد LED

فرم عضویت
نام شما :
نام کاربری :
ایمیل :
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
Powered By :hamedmax73
نام کاربری :
کلمه عبور :
Powered By :hamedmax73
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic