با سلام. فایلی آموزشی در ارتباط با ترانسفورماتورهای جریان (CT) را برای مطالعه شما دوستان قرار داده ام. این فایل در 130 تهیه شده است و به مطالبی همچون اندازه گیری ولتاژ و جریان در سیستم های قدرت، طراحی ترانسفورماتورهای جریان و ترانسفورماتورهای اندازه گیری در سیستم قدرت و ... می پردازد.